1

فرق بین ولتاژ DC با ولتاژ AC چیست؟

 • 1

  ولتاژ DC فرکانس دارد و لی ولتاژ AC ندارد

 • 2

  ولتاژ DC فرکdfghjdhjdghjdghانس دارد و لی ولتاژ AC ندارد

 • 3

  rhdfghdfjdjh

 • 4

  dgjdghjfgkhj